Tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn cho vay tại các quận, huyện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo trên địa bàn, hạn chế tối đa việc tồn đọng nguồn vốn tín dụng chính sách; tăng cường công tác xử lý nợ bị rủi ro; đẩy mạnh các biện pháp thực hiện phương án xử lý, thu hồi nợ quá hạn tại các phường, xã, thị trấn có nợ quá hạn trên 1%.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao trình UBND TP xem xét, quyết định xử lý nợ sau khi ủy thác, bàn giao Quỹ xóa đói giảm nghèo sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo cơ chế được UBND TP cho phép đối với các đối tượng khoanh nợ, xóa nợ.

Tham mưu UBND TP hoàn thiện cơ chế ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các nguồn vốn địa phương như: Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ 156 và nguồn vốn giải quyết việc làm; làm đầu mối thực hiện các giải pháp, chính sách về đào tạo nghề, hướng dẫn cách thức làm ăn phù hợp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với các chương trình tín dụng chính sách xã hội để các hộ dân thoát nghèo bền vững.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, UBND quận - huyện cần thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng cố ý làm sai quy định để giảm nợ quá hạn; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ đôn đốc, thu hồi nợ của UBND phường-xã, thị trấn; trong quá trình đôn đốc, thu hồi nợ cần áp dụng linh hoạt các cách thức thu nợ phù hợp với hoàn cảnh sống của hộ dân, tạo điều kiện thuận lợi để hộ dân trả được nợ.

Ngoài ra, đối với UBND các quận-huyện chưa bố trí vốn năm 2017 và các quận, huyện đã bố trí vốn nhưng chưa đủ, TP sẽ thực hiện bố trí vốn, bổ sung cho Quỹ xóa đói giảm nghèo ngay trong quý III/2017 để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo hoặc cho vay giải quyết việc làm.

An Nguyên

Bạn đang đọc bài viết TP. HCM: Hạn chế tối đa việc tồn đọng nguồn vốn tín dụng chính sách tại chuyên mục Tài chính BĐS của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com