Theo đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án vốn ODA theo các Hiệp định đã cam kết và sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành Trung ương sớm hỗ trợ TP trong công tác giao vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương cho các dự án ODA của TP theo nhu cầu giải ngân thực tế trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Đối với dự án đang trong quá trình thực hiện có sự thay đổi mà các nội dung thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, TP.HCM kiến nghị các cơ quan Trung ương chấp thuận cho TP được thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo các quy định hiện hành như đối với dự án hoặc nhóm dự án trước khi điều chỉnh theo Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần sớm hướng dẫn đối với nguồn vốn sử dụng cho từng loại dự án hỗ trợ kỹ thuật.

Đồng thời, liên quan đến tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), UBND TP.HCM đã chấp thuận tạm ứng từ ngân sách TP để thanh toán cho các nhà thầu trong khi chờ bổ sung kế hoạch vốn ODA từ ngân sách Trung ương.

Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương), UBND TP.HCM sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian hoàn thành dự án.

An Nguyên

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Kiến nghị Trung ương sớm giao vốn cho các dự án ODA tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com