Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề về giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi.

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu giá trong lĩnh vực bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề về đấu giá đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề đấu thầu dự án có sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Các Sở được yêu cầu nhiệm vụ trên phải báo cáo, trình UBND TP.HCM trước ngày 1/11/2018.

Minh Đức

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM siết chặt việc chuyển nhượng dự án để trục lợi tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com