Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

tuổi tốt xông nhà

30/03/2020, 19:33 GMT+7
 • 24/01/2020, 19:01

  Có tự mình xông đất (xông nhà) đầu năm Canh Tý 2020 được không?

  Có tự mình xông đất (xông nhà) đầu năm Canh Tý 2020 được không?

  Ngoài việc tính toán và lựa chọn người hợp tuổi xông nhà, xông đất năm Canh Tý 2020, nhiều người vẫn tự xông nhà, xông đất nhà mình khi không tìm được người hợp tuổi.

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Tý chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Tý chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Tý?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Sửu chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Sửu chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Sửu?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Dần chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý?

  Người tuổi Dần chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý?

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Dần?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Mão chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Mão chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Mão?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Thìn chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Thìn chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Thìn?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Tị chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Tị chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Tị?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Ngọ chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Ngọ chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Ngọ?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Mùi chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Mùi chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Mùi?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Thân chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Thân chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Thân?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Dậu chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Dậu chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Dậu?

 • 13/01/2020, 05:30

  Người tuổi Hợi chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Hợi chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi xông nhà nào hợp với gia chủ tuổi Hợi?

 • 13/01/2020, 03:30

  Người tuổi Tuất chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Người tuổi Tuất chọn tuổi nào xông nhà năm Canh Tý 2020

  Chọn người xông nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, xởi lởi, thành đạt… Đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày xông nhà và tuổi gia chủ. Vậy năm nay những tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Tuất?

 • 05/02/2019, 09:02

  Có tự mình xông đất đầu năm 2019 được không?

  Có tự mình xông đất đầu năm 2019 được không?

  Theo phong thủy và trên thực tế, có nhiều người vẫn tự xông nhà, xông đất nhà mình khi không tìm được người hợp tuổi, hoặc họ không quan trọng việc tìm người xông đất, mở hàng đầu năm Kỷ hợi 2019.

 • 30/01/2019, 06:00

  Tuổi nào xông nhà Tết Kỷ Hợi 2019 tốt cho bạn?

  Tuổi nào xông nhà Tết Kỷ Hợi 2019 tốt cho bạn?

  Sau khi đăng bài “Chọn tuổi xông nhà năm mới Kỷ Hợi 2019”, chúng tôi lập bảng tính sẵn những tuổi hợp và tuổi xung phá với tuổi chủ nhà để giúp bạn đọc dễ dàng tránh được tuổi xấu và chọn được tuổi tốt xông nhà đầu năm mới.

Thương hiệu nổi bật

TOP