Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Tag vai trò của phong thủy trong cuộc sống

22/08/2019, 05:51 GMT+7
  • 13/08/2018, 06:01

    Phong thủy và đời sống con người

    Phong thủy và đời sống con người

    Cũng giống như chất xúc tác giúp làm tăng tốc độ của phản ứng hóa học, Phong thủy chỉ cộng hưởng với lao động của con người để nâng cao hiệu quả công việc, chứ không phải cứ làm theo phong thủy rồi ngồi chờ mà tiền bạc tự nhiên chảy vào nhà.

Thương hiệu nổi bật

TOP