Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngân hàng Vietinbank vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018. Trong đó, đa phần các chỉ tiêu năm 2017 đạt kế hoạch đầu năm.

Cụ thể, kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ước đạt 9.206 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch đại hội cổ đông giao.

Tổng tài sản hợp nhất của VietinBank ước đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,3%, hoàn thành 101% kế hoạch ĐHĐCĐ. Dư nợ tín dụng đạt 839 nghìn tỷ đồng, tăng 18%. Tổng nguồn vốn ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 16%, hoàn thành 102% kế hoạch

Tổng thu phí trong lĩnh vực dịch vụ của ngân hàng đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016. Đáng chú ý, hoạt động của công ty con và chi nhánh nước ngoài tăng trưởng 39% so với cùng kỳ với lợi nhuận trước thuế ước đạt 560 tỷ đồng.

Năm 2018, mục tiêu của VietinBank là tài sản tăng trưởng khoảng 15% - 17%; huy động vốn tăng 18% - 20%, tín dụng tăng 16 - 17% (mức tăng trưởng cụ thể theo phê duyệt của NHNN); nợ xấu dưới 2%; lợi nhuận trước thuế đảm bảo đạt và vượt kế hoạch được NHNN và ĐHĐCĐ giao.

Vy Vy

Bạn đang đọc bài viết Vietinbank công bố vượt 5% kế hoạch lợi nhuận năm 2017 tại chuyên mục Tài chính BĐS của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com