Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Xã hội

6 ưu đãi thu hút nhà đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình

HĐND tỉnh Thái Bình vừa có Nghị quyết ban hành quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn năm 2020 - 2030.

Thương hiệu nổi bật

TOP