Reatimes.vn

Bài 9: Luật sư chỉ rõ hệ lụy của giao đất trước định giá sau ở Cần Thơ

Bài 9: Luật sư chỉ rõ hệ lụy của giao đất trước định giá sau ở Cần Thơ

Theo luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn luật sư TP.HCM, thời điểm phát sinh nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất của dự án là thời điểm giao đất. Do đó, giao đất trước định giá sau kéo theo chậm thu tiền, ngân sách thiệt hại.
06:47, 26/03/2023

Chuyên gia này cũng cho rằng, tình trạng các địa phương giao đất cho doanh nghiệp triển khai dự án bất động sản, thu tiền của khách hàng, nhưng tiền sử dụng đất chưa tính, là điều không phải hiếm. Nguyên nhân là nhiều nơi còn chưa thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn.

Mẫu số 02, Quyết định giao đất, ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT theo quy định của của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại Mẫu số 02, Quyết định giao đất, ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT có nội dung “Giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp……. (đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất)”. Điều này áp dụng đối với trường hợp không ban hành riêng quyết định phê duyệt giá đất cụ thể.

Đối với trường hợp ban hành riêng quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, thì không cần ghi giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp, trên Quyết định giao đất. Nhưng cơ quan chức năng cũng phải ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, ngay thời điểm có Quyết định giao đất.

Liên quan đến quy định thời điểm xác định giá đất, cơ quan truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng đã dẫn thông tin từ Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết:

"Theo quy định tại khoản 3, Điều 108, của Luật Đất đai, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Tại điểm a, khoản 3, Điều 68, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014, của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: “Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất”.

Tại khoản 3, Điều 3, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, ngày 2/6/2014, của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất quy định hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường lập trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao đất, cho thuê đất gồm: Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo.

Trong đó, tại Mẫu số 02, Quyết định giao đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, có nội dung “Giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp……. (đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất).

Chính vì vậy, khi ban hành Quyết định giao đất, việc định giá đối với thửa đất sẽ giao đã phải thực hiện xong và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thể hiện trong Quyết định giao đất hoặc ban hành quyết định riêng khi quyết định giao đất".

Mẫu 02 và Quyết định số 2273/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020, của UBND thành phố Cần Thơ có nhiều điểm khác nhau

Trước đó, như Reatimes đã phản ánh trong bài: Cần Thơ giao đất cho Công ty Hoàng Gia trái quy định pháp luật, Quyết định giao đất đợt 1, cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hoàng Gia, do Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng ký, không sử dụng đúng mẫu quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc không sử dụng đúng mẫu quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có thể nhận biết rõ qua nhiều điểm khác biệt, khi đối chiếu từng mục, của Mẫu 02 và Quyết định số 2273/QĐ-UBND, ngày 13/10/2020, của UBND thành phố Cần Thơ.

Điển hình, Mẫu 02 có nội dung “Giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp…….” trong khi Quyết định số 2273/QĐ-UBND không có nội dung này, mà lại có nội dung “Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xác định giá đất thu tiền sử dụng đất, đối với phần đất ở của dự án theo quy định”. Điều này có nghĩa là thời điểm giao đất, dự án này vẫn chưa được xác định giá đất thu tiền sử dụng đất.

Như vậy, dù dự án Khu đô thị mới Hoàng Gia có ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, thì chắc chắn vẫn chậm trễ so với thời điểm giao đất.

Ngoài ra, Quyết định số 2273/QĐ-UBND, của UBND TP Cần Thơ ghi hàng loạt trách nhiệm của các bên từ chủ đầu tư, UBND quận Thốt Nốt, Sở Tài chính… Đây là những thông tin không có trong Mẫu 02.

Theo các chuyên gia, nếu Cần Thơ áp dụng đúng Mẫu 02, thì trong quyết định giao đất, sẽ không có điều khoản giao cơ quan chức năng “xác định giá đất thu tiền sử dụng đất”, và giá đất thu tiền sử dụng đất đã phải xác định ngay từ thời điểm giao đất. Do vậy, đây là điểm cần lưu ý, để tránh ảnh hưởng ngân sách.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP