Reatimes.vn

Hà Nội triển khai các cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Hà Nội triển khai các cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đối với 19 cụm công nghiệp đã được thành lập và phê duyệt từ năm 2018 - 2019 với tổng diện tích 22ha.


TOP