Reatimes.vn

TAG:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

  • 23/07/2018, 20:49

    Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ: Bị nhà thầu tố không minh bạch

    Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ: Bị nhà thầu tố không minh bạch

    Bất bình với việc chủ đầu tư không gửi thông báo cho nhà thầu từ lúc nộp hồ sơ quan tâm 2 gói thầu tư vấn đến khi “sự đã rồi” - có kết quả trúng thầu, Liên danh I-E đã 2 lần gửi đơn kiến nghị tới Báo Đấu thầu và các cơ quan chức năng phản ánh việc không minh bạch trong lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu trên của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là Ban ODA) TP. Cần Thơ.


TOP