Bảo vệ NTD

Bài học về việc đảm bảo PCCC chung cư nhìn từ dự án 317 Trường Chinh

Bài học về việc đảm bảo PCCC chung cư nhìn từ dự án 317 Trường Chinh

Theo đề nghị của chủ đầu tư, Công ty Điện lực Đống Đa đã ban hành thông báo tạm thời ngừng cấp điện tại địa chỉ số 317 Trường Chinh, sau đó đơn vị này lại cấp điện cho Công ty Tân Hồng Hà nhưng lại sử dụng sai mục đích?

Thương hiệu nổi bật

TOP