Reatimes.vn

Thực trạng “Muốn giải ngân nhanh, hưởng lãi suất ưu đãi khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ“

Thực trạng “Muốn giải ngân nhanh, hưởng lãi suất ưu đãi khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ“

Muốn được giải ngân nhanh hay hưởng mức lãi suất ưu đãi, nhân viên tín dụng một số ngân hàng thương mại thông báo khách hàng sẽ phải mua bảo hiểm nhân thọ.


TOP