Bảo vệ NTD

Vì sao Hà Nội tiếp tục ra “tối hậu thư” xử lý vi phạm tại mương Phan Kế Bính?

Vì sao Hà Nội tiếp tục ra “tối hậu thư” xử lý vi phạm tại mương Phan Kế Bính?

Trước việc chậm trễ xử lý vi phạm liên quan đến mương thoát nước Phan Kế Bính và Nghĩa Đô, UBND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo cấp dưới tham mưu, đề xuất hướng xử lý 8/33 nội dung chưa thực hiện xong.

Thương hiệu nổi bật

TOP