Reatimes.vn

Bài 1: Từ “chiếc nón kỳ diệu” đến công trình kỳ lạ “thi gan“ cùng pháp luật

Bài 1: Từ “chiếc nón kỳ diệu” đến công trình kỳ lạ “thi gan“ cùng pháp luật

Sông Hương xứ Huế được xem là dòng sông di sản. Mỗi tác động đến tuyệt tác thiên nhiên này đều phải được cân nhắc rất kỹ. Nhưng, hiện hai bờ sông Hương vẫn còn đó những công trình vi phạm, “thi gan” cùng pháp luật.


TOP