Bảo vệ NTD

Trách nhiệm hợp đồng và trách nhiệm của lương tri

Trách nhiệm hợp đồng và trách nhiệm của lương tri

Nguồn ngân sách Nhà nước chi cho việc xây dựng công trình cho người tâm thần tương đối lớn, xong việc thực thi còn thể hiện nhiều bất cập. Điển hình là công trình do Công ty Cổ phần Poliland xây dựng.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP