Sản lượng tăng trở lại, doanh nghiệp thép lãi đột biến quý III

Sản lượng tăng trở lại, doanh nghiệp thép lãi đột biến quý III

Sản lượng sản xuất và bán hàng thép các loại trong quý III/2020 tăng lần lượt 11,3% và 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thương hiệu nổi bật

TOP