Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Điều 23 Luật Nhà ở: Vẫn ách tắc hình thức sử dụng đất của dự án nhà ở thương mại

Điều 23 Luật Nhà ở: Vẫn ách tắc hình thức sử dụng đất của dự án nhà ở thương mại

Khi cơ chế chính sách không mang tính bền vững, ổn định, lâu dài, không được đúc rút từ thực tiễn, nhằm hướng đến giải quyết các vấn đề đang tồn tại thì sửa đổi trên 2 lần Điều 23 Luật Nhà ở 2014 vẫn bất cập.


TOP