"Thước đo một bản quy hoạch thành công là sự hài lòng của cư dân"

"Thước đo một bản quy hoạch thành công là sự hài lòng của cư dân"

Bà Nguyễn Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land cho rằng, một đô thị đáng sống phụ thuộc lớn vào chất lượng bản vẽ quy hoạch và năng lực triển khai phát triển dự án của các chủ đầu tư.

Thương hiệu nổi bật

TOP