Reatimes.vn

Loại bỏ những bất cập trong vấn đề giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất

Loại bỏ những bất cập trong vấn đề giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã đưa ra những quy định mới mẻ về các hình thức giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, song vẫn còn những tiêu chí chưa công bằng và thiếu khả thi trên thực tế.


TOP