Cần cơ chế cứng rắn để “trị” nạn chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Cần cơ chế cứng rắn để “trị” nạn chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Tranh chấp liên quan đến phí bảo trì là một trong những tranh chấp gay gắt nhất trong các cuộc “nội chiến” chung cư thời gian qua do các quy định pháp luật còn nhiều kẽ hở.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP