Tiến ra biển - Đánh thức tiềm năng còn ngủ quên nơi đại dương

Tiến ra biển - Đánh thức tiềm năng còn ngủ quên nơi đại dương

Các nhà đầu tư lớn hiện nay khi có điều kiện, họ muốn giúp đỡ đất nước. Chính vì thế, khi họ làm thì nên ủng hộ, nhất là khi đất nước muốn “mạnh về biển, làm giàu từ biển”.

Thương hiệu nổi bật

TOP