Kỳ vọng mới về khai thác nguồn lực đất đai!

Kỳ vọng mới về khai thác nguồn lực đất đai!

Đến nay, đất đai vẫn luôn luôn là vấn đề nóng bỏng bậc nhất, không chỉ trong các quan hệ xã hội mà cả trong phát triển kinh tế đất nước.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP