Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chính sách và quản lý thuế đất: Làm sao để hạn chế đầu cơ và điều tiết giá trị tăng thêm của đất?

Chính sách và quản lý thuế đất: Làm sao để hạn chế đầu cơ và điều tiết giá trị tăng thêm của đất?

Hạn chế đầu cơ, điều tiết giá trị tăng thêm từ đất là vấn đề quan trọng cần được quan tâm tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Giải quyết được những bất cập liên quan đến vấn đề này sẽ giúp gia tăng nguồn thu từ đất.


TOP