Reatimes.vn

Dự thảo Luật Đất đai sử dụng từ ngữ chưa chính xác

Dự thảo Luật Đất đai sử dụng từ ngữ chưa chính xác

Ngoài việc thảo luận những quy định, chính sách, Dự thảo cũng cần chú ý đến việc sử dụng từ ngữ chính xác để tránh lỗi sai dây chuyền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng văn bản luật và dẫn đến những sai phạm.


TOP