Reatimes.vn

Cần thiết quy định rõ hơn về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Cần thiết quy định rõ hơn về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị. Song, cần làm rõ vấn đề quyền sở hữu nhà chung cư và thời hạn sử dụng để tránh tâm lý e ngại trên thị trường.


TOP