Reatimes.vn

Capital House

Capital House

http://ecapitalhouse.com.vn/
info@chgroup.vn
024.3204.7788

Nhắc tới Tập đoàn Capital House là nhắc tới các dự án bất động sản Xanh. Với triết lý “Lợi mình, lợi người”, Tổng giám đốc Đỗ Đức Đạt đang dìu dắt Tập đoàn tiến từng bước vững chắc trên thị trường bất động sản. Có thể khẳng định, Capital House chính là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bất động sản Xanh ở Việt Nam.

Tin tức / bài viết
Giới thiệu về Capital House

Nhắc tới Tập đoàn Capital House là nhắc tới các dự án bất động sản Xanh. Với triết lý “Lợi mình, lợi người”, Tổng giám đốc Đỗ Đức Đạt đang dìu dắt Tập đoàn tiến từng bước vững chắc trên thị trường bất động sản. Có thể khẳng định, Capital House chính là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bất động sản Xanh ở Việt Nam.


TOP