Chính sách BĐS

Khơi dòng “xuất khẩu” bất động sản

Khơi dòng “xuất khẩu” bất động sản

Khung pháp lý hiện vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho cả các nhà phát triển bất động sản trong nước cũng như xuất hiện tình trạng phải "mượn danh" sở hữu hộ người nước ngoài.

Thương hiệu nổi bật

TOP