Reatimes.vn

Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trông đợi điểm tựa pháp lý

Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trông đợi điểm tựa pháp lý

Sự thiếu vắng cơ sở pháp lý và những chính sách phù hợp nhằm phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng là rào cản lớn cho sự "bứt tốc" của phân khúc bất động sản này, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi hậu Covid-19.


TOP