Reatimes.vn

Cần có quy định rõ ràng trong luật về condotel, officetel, farmstay, bất động sản nông nghiệp...

Cần có quy định rõ ràng trong luật về condotel, officetel, farmstay, bất động sản nông nghiệp...

Luật Kinh doanh Bất động sản chưa đưa ra được khung pháp lý hiệu quả cho mọi loại bất động sản trên thị trường nên có nhiều loại bất động sản chưa chính thức được tham gia vào thị trường.


TOP