Reatimes.vn

Kỳ 3: Nhà đầu tư “tháo chạy” vì… lo ngại giải phóng mặt bằng?

Kỳ 3: Nhà đầu tư “tháo chạy” vì… lo ngại giải phóng mặt bằng?

Vướng các cơ chế chính sách hỗ trợ, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng… khiến nhà đầu tư “tháo chạy” khỏi các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Nam.


TOP