Reatimes.vn

TAG:

chọn con số theo tuổi

 • 15/03/2019, 06:01

  Chọn màu hợp phong thủy cho tuổi 1960

  Chọn màu hợp phong thủy cho tuổi 1960

  Theo phong thủy cần chọn màu sinh cho Thiên mệnh. Vì vậy nam tuổi 1960 mệnh Mộc nên chọn màu đen, xanh dương; còn nữ mệnh Thổ nên chọn màu đỏ, hồng, tím.

 • 06/03/2019, 06:01

  Tuổi 1953 kỵ màu nào nhất?

  Tuổi 1953 kỵ màu nào nhất?

  Nam tuổi 1953 cung Khôn mệnh Thổ nên rất kỵ màu xanh lục hành Mộc vì Mộc khắc Thổ; còn nữ sinh 1953 cung Tốn mệnh Mộc nên kỵ nhất màu trắng hành Kim vì Kim khắc Mộc.

 • 24/02/2019, 00:42

  Tuổi 1964 hợp màu nào?

  Tuổi 1964 hợp màu nào?

  Nam sinh năm 1964 tốt nhất chọn màu Xanh lục; còn nữ hợp nhất là màu Vàng, Nâu, Nâu đất. Tại sao lại như vậy?

 • 25/02/2019, 00:29

  Chọn màu hợp tuổi 1965

  Chọn màu hợp tuổi 1965

  Nam sinh năm 1965 cung Cấn, mệnh Thổ nên hợp nhất là màu Đỏ, Hồng, Tím; còn nữ Đoài, mệnh Kim nên hợp màu Vàng, Nâu, Nâu đất.

 • 25/02/2019, 06:01

  Tuổi 1966 sơn phòng ngủ màu gì và hợp con số nào?

  Tuổi 1966 sơn phòng ngủ màu gì và hợp con số nào?

  Nam sinh năm Bính Ngọ – 1966 hợp với các số 0, 2, 5, 7 và tốt nhất là màu Vàng, Nâu, Nâu đất; còn nữ hợp với số 9 và tốt nhất sơn phòng màu Đỏ, Hồng, Tím.

 • 26/02/2019, 06:01

  Vì sao tuổi 1972 lại hợp màu trắng?

  Vì sao tuổi 1972 lại hợp màu trắng?

  Nam sinh năm Nhâm tý – 1972 cung Khảm, mệnh Thủy, nếu chọn màu trắng và số 6, 7 thuộc Kim sẽ được Kim sinh Thủy nên rất tốt.

 • 28/02/2019, 06:01

  Tại sao tuổi 1970 lại hợp với số 1 và màu xanh dương?

  Tại sao tuổi 1970 lại hợp với số 1 và màu xanh dương?

  Năm 1970 cả nam và nữ đều thuộc cung Chấn, mệnh Mộc; vì vậy nếu chọn số 1 và màu đen, xanh dương thuộc Thủy sẽ được tương sinh đem lại may mắn, tài lộc.

 • 27/02/2019, 06:01

  Tuổi 1971 nên chọn xe màu gì để được tương sinh?

  Tuổi 1971 nên chọn xe màu gì để được tương sinh?

  Tuổi Tân Hợi – 1971 nam mệnh Thổ cần chọn xe màu đỏ, hồng, tím; còn nữ mệnh Mộc nên chọn xe màu đen hoặc xanh dương sẽ được may mắn.

 • 02/03/2019, 06:01

  Tuổi Kỷ Dậu 1969 hợp màu gì?

  Tuổi Kỷ Dậu 1969 hợp màu gì?

  Tuổi Kỷ Dậu – 1969 nam cung Tốn, mệnh Mộc hợp với màu đen và xanh dương còn nữ cung Khôn, mệnh Thổ hợp với màu hồng, đỏ, tím.

 • 03/03/2019, 06:01

  Màu nào hợp với tuổi 1968?

  Màu nào hợp với tuổi 1968?

  Nam sinh năm Mậu Thân – 1968 cung Khôn mệnh Thổ, còn nữ cung Khảm, mệnh Thủy, vậy màu nào sinh cho những mệnh này để được may mắn?

 • 22/02/2019, 06:01

  Tuổi 1967 sơn phòng màu gì để được may mắn?

  Tuổi 1967 sơn phòng màu gì để được may mắn?

  Tuổi Đinh Mùi – 1967 nam cung Càn, mệnh Kim nên chọn màu vàng; nữ cung Ly, mệnh Hỏa nên chọn màu xanh lục để tương sinh sẽ luôn được dương phù âm trợ.

 • 21/02/2019, 06:01

  Tuổi 1963 kỵ nhất màu gì?

  Tuổi 1963 kỵ nhất màu gì?

  Nam sinh năm 1963 cung Khảm, mệnh Thủy nên kỵ nhất màu Vàng, Nâu, Nâu đất vì Thổ khắc Thủy; còn nữ cung Cấn, mệnh Thổ nên kỵ nhất màu Xanh lục vì Mộc khắc Thổ.

 • 09/12/2018, 06:01

  Người sinh năm 1974 nên chọn xe màu gì?

  Người sinh năm 1974 nên chọn xe màu gì?

  Nam tuổi 1974 thuộc quẻ Cấn, mệnh Thổ, tốt nhất chọn màu xe Đỏ, Hồng, Tím; còn nữ quẻ Đoài mệnh Kim nên chọn màu Vàng, Nâu, Nâu đất để được tương sinh, mang lại may mắn cho chủ nhân.

 • 14/12/2018, 06:01

  Tuổi Ất Mão 1975 hợp màu gì?

  Tuổi Ất Mão 1975 hợp màu gì?

  Người sinh năm 1975 - Ất Mão, nam hợp với màu Vàng, Nâu, Nâu đất và các số 0, 2, 5, 8 thuộc hành Thổ sinh cho hành Kim bản mệnh. Còn nữ sinh năm này tốt nhất chọn màu Đỏ và số 9.

 • 15/12/2018, 06:01

  Tuổi 1976 chọn màu nào để được may mắn?

  Tuổi 1976 chọn màu nào để được may mắn?

  Tuổi 1976 nam nên chọn màu Vàng, Nâu, Nâu đất và các số 0, 2, 5, 8 thuộc hành Thổ; còn nữ tốt nhất chọn màu Xanh lục và các số 3, số 4 thuộc hành Mộc để mang lại may mắn và tài lộc.


TOP