Reatimes.vn

Bài học

Bài học "cảnh tỉnh" cho mọi cư dân nhìn từ loạt tai nạn thương tâm ở chung cư

An toàn chung cư là yếu tố cần được chú trọng hàng đầu đối với mỗi cư dân, đặc biệt là sau hàng loạt sự cố trẻ em bị rơi từ chung cư xuống đất, tử vong thương tâm.


TOP