Reatimes.vn

Vì sao các quỹ ngoại vẫn lạc quan về triển vọng chứng khoán Việt Nam?

Vì sao các quỹ ngoại vẫn lạc quan về triển vọng chứng khoán Việt Nam?

Dù tâm lý thị trường vẫn chưa thoát khỏi trạng thái tiêu cực, thế nhưng nhiều quỹ ngoại vẫn có cái nhìn lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam.


TOP