Reatimes.vn

VIC dẫn dắt, cổ phiếu bất động sản hồi phục mạnh

VIC dẫn dắt, cổ phiếu bất động sản hồi phục mạnh

Sau một vài tuần biến động tiêu cực, thị trường chứng khoán có sự hồi phục tốt trở lại trong tuần từ 14 - 18/11, trong đó, hàng loạt cổ phiếu bất động sản bứt phá mạnh.


TOP