Reatimes.vn

Ong, loài vật quy củ và kỷ luật

Ong, loài vật quy củ và kỷ luật

Có thể nói, ong là một xã hội gắn chặt giữa trật tự và tính tự giác đến mức siêu lý tưởng. Trong cộng đồng ấy, tất cả mọi thành viên đều tìm cách thể hiện hết trách nhiệm bản thân mình...


TOP