Reatimes.vn

Nhân dịp tái bản một cuốn sách quý

Nhân dịp tái bản một cuốn sách quý

Tôi thường giới thiệu với quý vị Phật tử và bạn bè thân hữu cuốn sách quý “Nghiên cứu về thiền uyển tập anh” của thiền sư Lê Mạnh Thát. Đây là công trình nghiên cứu thiết thực, quan trọng và vô cùng quý giá.


TOP