Reatimes.vn

Chùa, nhà thờ và đêm trăng buồn...

Chùa, nhà thờ và đêm trăng buồn...

Ngày ấy khi chiến tranh miền Nam ngày càng ác liệt thì tất cả trai làng đều nhập ngũ vào chiến trường. Trai làng đi sạch, các chị lẻ loi bóng chiếc, chẳng ai còn lòng dạ nào ra đê hóng gió ngắm trăng đàn hát nữa.


TOP