Reatimes.vn

author Nhà văn Trần Thanh Cảnh

Chuyện chiếc khẩu trang y tế

Khỏe thì không cần đeo khẩu trang? Nhưng con corona virus quái ác này nó lại không nghĩ thế, bởi thời gian ủ bệnh của nó rất dài: từ 14 ngày trở ra. Đeo khẩu trang là một hành động đạo đức của con người văn minh.

Chuyện chiếc khẩu trang y tế
Đọc nhiều

TOP