Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
Người dựng tượng đài

Người dựng tượng đài

Dương Hướng viết không nhiều, chỉ với ba tiểu thuyết, vài tập truyện ngắn, nhưng đó đều là những tác phẩm xứng đáng với vị thế nhà văn của ông trên văn đàn. Nhiều giải thưởng văn học đến từ những tác phẩm này...


TOP