Reatimes.vn

“Ông cá hô” Nguyễn Hồ

“Ông cá hô” Nguyễn Hồ

Nguyễn Hồ đã cho ra đời nhiều vệt phim mang tính mở lối cho phim truyền hình: “Đất phương Nam”, “Mê Kông ký sự”, “Ký sự Tân Đảo", “Đi tìm dấu tích ba vua”...


TOP