Reatimes.vn

TAG:

công tác thu hồi quỹ đất

  • 29/05/2018, 04:04

    Thu hồi quỹ đất nếu doanh nghiệp quản lý lỏng lẻo

    Thu hồi quỹ đất nếu doanh nghiệp quản lý lỏng lẻo

    Sáng nay, tại Kỳ họp của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã phát biểu giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến định giá đất, quản lý, sử dụng đất đai trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.


TOP