Reatimes.vn

Công ty cổ phần Sản xuất Hàng Thể Thao

Công ty cổ phần Sản xuất Hàng Thể Thao

https://www.mxp.com.vn/
info@mxp.com.vn
024-38583225

Được thành lập từ năm 2004, Công ty cổ phần Sản Xuất Hàng Thể Thao - MXP đã từng bước phát triển từ một doanh nghiệp với quy mô ban đầu hơn 100 lao động, sau hơn 14 năm đã trở thành gia đình lớn của hơn 15.000 lao động.

Tin tức / bài viết
Giới thiệu về Công ty cổ phần Sản xuất Hàng Thể Thao

Được thành lập từ năm 2004, Công ty cổ phần Sản xuất Hàng Thể Thao - MXP đã từng bước phát triển từ một doanh nghiệp với quy mô ban đầu hơn 100 lao động, sau hơn 14 năm đã trở thành gia đình lớn của hơn 15.000 lao động. MXP ngày nay tự hào là một doanh nghiệp lớn mạnh của ngành dệt may Việt Nam, đang chăm lo chu đáo đời sống cho người lao động.
Chiến lược phát triển của MXP trong thời gian tới là liên lục đổi mới, liên lục đầu tư và phát triển ưu tiên các dòng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, để gia tăng kim ngạch xuất khẩu, thu ngoại tệ về cho đất nước. Cùng với xu hướng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, MXP luôn luôn cập nhật xu thế công nghệ của thế giới, từng bước xây dựng công ty trở thành doanh nghiệp "thông minh” của ngành dệt may.
 


TOP