Reatimes.vn

TAG:

Công ty CP Đầu tư môi trường Đông Nam Á

 • 27/09/2018, 01:57

  Tỉnh Quảng Trị nhiều lần "ưu ái" cho công ty Minh Lộc từng bị rút giấy phép đầu tư?

  Tỉnh Quảng Trị nhiều lần

  Một dự án nông nghiệp 37 triệu USD tại tỉnh Quảng Trị liên quan đến cây mắc-ca đến giờ vẫn chưa được tháo gỡ dù cho UBND tỉnh này đã ra 14 “tối hậu thư” về hạn cuối cùng phải giao đất cho dự án. Thế nhưng, còn một dự án khác với tổng vốn đầu tư gần 1000 tỷ đồng đến nay vẫn chưa được thực hiện chỉ vì UBND tỉnh Quảng Trị “khuất tất” trong việc cấp thủ tục đầu tư…?

 • 01/11/2018, 12:21

  Tỉnh Quảng Trị “thanh minh” việc “ưu ái” Công ty Minh Lộc

  Tỉnh Quảng Trị “thanh minh” việc “ưu ái” Công ty Minh Lộc

  Trước việc công ty Cổ phần Đầu tư Môi trường Đông Nam Á gửi đơn tố cáo đến Văn phòng Chính phủ về câu chuyện “không minh bạch” trong đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh cũng đã "diễn giải" câu chuyện theo chiều hướng khác...

 • 28/09/2018, 10:58

  Tỉnh Quảng Trị nhiều lần "ưu ái" cho công ty Minh Lộc từng bị rút giấy phép đầu tư?

  Tỉnh Quảng Trị nhiều lần

  Một dự án nông nghiệp 37 triệu USD tại tỉnh Quảng Trị có liên quan đến cây mắc-ca đến giờ vẫn chưa được tháo gỡ dù cho UBND tỉnh này đã ra 14 “tối hậu thư” về hạn cuối cùng phải giao đất cho dự án. Thế nhưng, còn một dự án khác với tổng vốn đầu tư gần 1000 tỷ đồng đến nay vẫn chưa được thực hiện chỉ vì UBND tỉnh Quảng Trị “khuất tất” trong việc cấp thủ tục đầu tư…?


TOP