Đà Nẵng: Thành lập trung tâm quản lý và khai thác nhà

Đà Nẵng: Thành lập trung tâm quản lý và khai thác nhà

Việc thành lập Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng và Công ty Quản lý nhà chung cư TP. Đà Nẵng, trực thuộc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng theo Quyết định 3918/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.

23:30, 27/09/2018

Được biết, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được xem là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, thuộc sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng.

Đồng thời, việc thành lập Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng thực hiện theo Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018 - 2021.

Thành phố Đà Nẵng thành lập Trung tâm quản lý và khai thác nhà

TP. Đà Nẵng thành lập Trung tâm quản lý và khai thác nhà

Trụ sở chính của Trung tâm ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng có chức năng vận hành khai thác nhà bao gồm tất cả các nhà thuộc sở hữu Nhà nước và ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, đó là việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước và ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố theo đúng quy định; kiến nghị thu hồi, xử lý vi phạm đối với các trường hợp sang nhượng, cho thuê bất hợp pháp và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Tiếp theo là thực hiện việc cho thuê, bán, sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước, hoặc có nguồn gốc thuộc sở hữu Nhà nước, ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố đúng các chế độ, chính sách do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, phải thống kê, đánh giá định kỳ về nhà thuộc sở hữu Nhà nước và ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố. Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà thuộc sở hữu Nhà nước và ký túc xá sinh viên tập trung trên địa bàn thành phố.

Theo quy định, Trung tâm sẽ có Giám đốc, Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng. Số lượng người làm việc tại Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng được xác định trên cơ sở vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, trong lễ công bố Quyết định diễn ra ngày 26/9, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã bổ nhiệm ông Trần Quang Triết (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng) làm Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng. Các Phó Giám đốc được bổ nhiệm gồm: ông Lê Doãn Lâm (nguyên Phó Giám đốc Công ty Quản lý nhà), ông Nguyễn Hữu Chát và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân (nguyên Phó Giám đốc Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP