Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1

"Ăn hiền ở lành", câu chuyện quê hương

Tôi được sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ tôi rất chú trọng đến "ăn hiền" và "ở lành". Có thể nói cả đời ba mẹ tôi sống, tôi quan sát thấy ông bà sống chỉ để giữ sao cho mình sống tròn bốn chữ ấy.TOP