Reatimes.vn

Kinh tế ban đêm Hà Nội, bài toán nghìn tỷ còn dang dở

Kinh tế ban đêm Hà Nội, bài toán nghìn tỷ còn dang dở

Các hoạt động kinh tế đêm tại Hà Nội đã nhiều hơn trước dịch Covid-19, song bài toán nghìn tỷ này vẫn còn dang dở. Sản phẩm, dịch vụ về đêm của Thủ đô còn nghèo nàn, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.


TOP