Reatimes.vn

Công trình Xanh

Làng tôi xanh bóng tre…

Làng tôi xanh bóng tre…

Lẽ ra “Mai sau, mai sau, mai sau/ Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh”, như Nguyễn Duy ước và đoán. Nhưng sự đời đâu có vậy. Rất nhiều làng quê Việt giờ đã vắng bóng Tre...

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam
Thương hiệu nổi bật

TOP