Công trình Xanh

Gỡ rào cản để bắt kịp xu hướng xanh trên thế giới

Gỡ rào cản để bắt kịp xu hướng xanh trên thế giới

Nhận thức của người dân, cơ quan quản lý, cũng như nhiều doanh nghiệp về CTX còn hạn chế; Nhà nước thiếu cơ chế thúc đẩy sự phát triển CTX... là những thách thức cho các doanh nghiệp tiên phong theo xu hướng xanh.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP