Reatimes.vn

Doanh nhân Đoàn Văn Bình: Lòng biết ơn giúp tôi sống có khát vọng, có mục tiêu và trách nhiệm!

Doanh nhân Đoàn Văn Bình: Lòng biết ơn giúp tôi sống có khát vọng, có mục tiêu và trách nhiệm!

Doanh nhân Đoàn Văn Bình là người lặng lẽ, kín đáo nhưng cởi mở và thân thiện. Đó là người có nội lực rất lớn. Tôi cảm nhận được ông ấy luôn ấp ủ những giấc mơ lớn, để làm những việc lớn...


TOP