Đời sống cư dân

Dư 29.000 tỷ đồng quỹ công đoàn - Kẻ ăn không hết người lần không ra

Dư 29.000 tỷ đồng quỹ công đoàn - Kẻ ăn không hết người lần không ra

Kết quả kiểm toán chỉ ra rằng, trong khi các công đoàn cơ sở thiếu kinh phí hoạt động, thậm chí mất cân đối thu - chi, thì công đoàn cấp trên lại tích lũy số lượng lớn chỉ để gửi ngân hàng lấy lãi.

Thương hiệu nổi bật

TOP