Đời sống cư dân

Góc phố dịu dàng...

Góc phố dịu dàng...

Phố đây hiển nhiên là phố ở Hà Nội. Chỉ Hà Nội mới có những góc phố như thế. Cho dù còn bề bộn, thì những góc phố ấy vẫn dịu dàng biết bao…

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP