Reatimes.vn

Đông Nam Bộ

Bình Dương rót hơn 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm

Bình Dương rót hơn 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm

Với kế hoạch vốn đầu tư công được phê duyệt, Bình Dương sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm để phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2021.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam
Thương hiệu nổi bật

TOP