Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

TAG:

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

 • 24/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Nha Trang từ ngày 24/5 - 1/6/2019: Diễn biến phức tạp, có mưa dông rải rác.

 • 24/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hải Phòng từ ngày 24/5 - 1/6/2019: Chủ yếu có mưa, trong cơn mưa đề phòng có tố, lốc.

 • 24/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hải Phòng từ ngày 24/5 - 1/6/2019: Diễn biến phức tạp, riêng ngày 25-26/5 nắng nóng gay gắt, các ngày còn lại có mưa.

 • 15/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết TP.HCM từ ngày 15/5 - 23/5/2019: Chủ yếu có mưa, mưa rào và dông rải rác.

 • 15/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hà Nội từ ngày 15/5 - 23/5/2019: Nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất tới 38oC.

 • 15/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Nha Trang từ ngày 15/5 - 23/5/2019: Chủ yếu có nắng nóng, mức nhiệt dao động từ 24-35oC.

 • 15/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hải Phòng từ ngày 15/5 - 23/5/2019: Diễn biến thất thường, có mưa rải rác, ngày trời nắng.

 • 15/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Đà Nẵng từ ngày 15/5 - 23/5/2019: Nắng nóng gay gắt, riêng ngày 20/5 - 23/5 có mưa rào rải rác.

 • 06/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết TP.HCM 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết TP.HCM từ ngày 6/5 - 14/5/2019: Chủ yếu có mưa, mưa rào và dông rải rác.

 • 06/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Đà Nẵng từ ngày 6/5 - 14/5/2019: Mưa dông trên diện rộng, riêng ngày 6-7/5 nắng nóng gay gắt tới 36oC.

 • 06/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hải Phòng từ ngày 6/5 - 14/5/2019: Diễn biến thất thường, nhiệt độ dao động từ 24-32oC.

 • 06/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Nha Trang từ ngày 6/5 - 14/5/2019: Có mưa dông trên diện rộng, trong cơn dông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

 • 06/05/2019, 01:30

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hà Nội từ ngày 6/5 - 14/5/2019: Diễn biến thất thường, chiều tối có mưa rải rác, ngày trời nắng.

 • 30/04/2019, 02:00

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Nha Trang 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Nha Trang từ ngày 30/4 - 7/5/2019: Không mưa, riêng ngày 2-4/5 có mưa rải rác.

 • 30/04/2019, 02:00

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

  Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hải Phòng từ ngày 30/4 - 7/5/2019: Diễn biến thất thường, có mưa dông rải rác.


TOP