Reatimes.vn

Hiệp hội Bất động sản Nghệ An chính thức gia nhập VNREA

Hiệp hội Bất động sản Nghệ An chính thức gia nhập VNREA

Đây tiếp tục là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ giữa Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản các tỉnh/thành phố, phát huy tối đa sức mạnh, vai trò của Hiệp hội đối với sự phát triển của thị trường.


TOP