Reatimes.vn

TAG:

họp tổng duyệt chương trình IREC 2018

  • 30/08/2018, 17:30

    Họp tổng duyệt chương trình Hội nghị Bất động sản Quốc tế IREC 2018

    Họp tổng duyệt chương trình Hội nghị Bất động sản Quốc tế IREC 2018

    Sáng 30/8, tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Ban Tổ chức Hội nghị Bất động sản Quốc tế IREC 2018 đã họp tổng duyệt chương trình, trong đó bao gồm báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, truyền thông, hậu cần và những góp ý sửa đổi để Hội nghị sắp tới có thể diễn ra tốt đẹp.


TOP