Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Siêu dự án IEC Nam Hội An: Ký duyệt thần tốc, mập mờ quy trình

Siêu dự án IEC Nam Hội An: Ký duyệt thần tốc, mập mờ quy trình

Dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế (IEC) Nam Hội An không chỉ bị tuýt còi vì chậm tiến độ mà còn nhiều điểm mập mờ liên quan đến việc đấu thầu chọn chủ đầu tư và quy trình ký duyệt các thủ tục pháp lý.
20:35, 03/08/2021

Ký duyệt thần tốc, điều chỉnh liên tục

Theo các thông tin được công bố, ngày 21/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo kết luận số 214/TB-UBND về báo cáo ý tưởng đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng về dự án Thành phố giáo dục Quốc tế Nam Hội An, đặt tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26/7/2018, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 về dự án này trên cơ sở tờ trình số 02/TTr/IEC-NHA ngày 16/7/2018 và báo cáo thẩm định số 38/ThĐ-SXD ngày 20/7/2018 của Sở Xây dựng Quảng Nam.

Ngày 3/8/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Chủ trương đầu tư số 2354/QĐ-UBND cho dự án này. Theo đó, tổng diện tích đất sử dụng là 41ha, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm, quy mô thiết kế là 12.000 học sinh, dự kiến năm 2021 sẽ đưa vào hoạt động chính thức.

IEC Nam Hội An được duyệt chủ trương 41ha nhưng quy hoạch điều chỉnh tăng lên đến 64,95ha. Phải chăng Quảng Nam “biếu không” cho doanh nghiệp gần 25ha đất ngoài chủ trương đầu tư?

Đến ngày 17/8/2018, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 2483/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án. Trong đó, mật độ xây dựng gộp của dự án khoảng 25%, cao tối đa 09 tầng. Cơ cấu sử dụng đất gồm: đất dự án 410.000m2, đất rừng phòng hộ là 190.000m2.

Như vậy chỉ chưa đầy 2 tháng, kể từ khi doanh nghiệp báo cáo ý tưởng, dự án Thành phố giáo dục Quốc tế Nam Hội An đã được phê duyệt quy hoạch. Đây có thể xem là tốc độ thần tốc với quy trình thủ tục triển khai dự án thông thường.

Sau khi được duyệt quy hoạch 1/500, dự án này tiếp tục có nhiều động thái điều chỉnh. Ngày 8/11/2019 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án.

Chưa dừng lại, ngày 16/1/2020, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng, kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cho dự án với quy mô lên 64,95ha. 

Mập mờ quy trình lựa chọn nhà đầu tư

Điều khá lạ tại dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Nam Hội An là doanh nghiệp được duyệt dự án không phải là pháp nhân được chấp thuận chủ trương. Theo đó, ngày 3/8/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Chủ trương đầu tư số 2354/QĐ-UBND cho nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng. Tuy nhiên, đến khi duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 thì chủ đầu tư lại là Công ty TNHH Thành phố Giáo dục Quốc tế Nam Hội An.

Dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Nam Hội An có vị trí đắc địa cần đấu thầu để tránh thất thoát 

Được biết, đối với những dự án đầu tư có sử dụng đất, theo Khoản 3, Điều 1, Luật Đấu thầu, được quy định tại Điều 10, Nghị định 30/2015/NĐ-CP, như sau:

“Điều 10. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất 

1. Lập và phê duyệt danh mục dự án 

a) Căn cứ lập danh mục dự án:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt; 

- Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (nếu có). 

b) Lập và phê duyệt danh mục dự án 

Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất dự án sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. 

2. Công bố danh mục dự án 

a) Sau khi có quyết định phê duyệt, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được công bố trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm.

b) Nội dung công bố phải bao gồm các thông tin về: Địa điểm thực hiện dự án, diện tích khu đất, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt, hiện trạng khu đất, các thông tin cần thiết khác”.

Theo đó, các dự án đầu tư có sử dụng đất phải thông qua đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, khi thuộc Danh mục cụ thể được phê duyệt của UBND tỉnh. Đây thường là khu vực đất có giá trị thương mại cao và được UBND tỉnh lựa chọn cụ thể. Hồ sơ mời thầu và thủ tục tham gia dự thầu theo quy định của pháp luật về đầu tư và đấu thầu. Hình thức đấu thầu cụ thể căn cứ vào Điều 9, Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

Đến nay, việc tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Nam Hội An như thế nào vẫn là một ẩn số chưa được giải đáp. Cũng cần lưu ý, Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị quy định "Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư", trong khi theo Quyết định Chủ trương đầu tư số 2354/QĐ-UBND thì Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nguyễn Hoàng mới chỉ là nhà đầu tư, chưa qua đấu thầu chọn ra chủ đầu tư. Nếu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khi chưa qua lựa chọn chủ đầu tư thì quy trình này đang đi ngược với luật định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP